Vrij en Sociaal Nederland

We zijn gestart!

VRIJ EN SOCIAAL NEDERLAND: DE VOLKSBEWEGING VOOR ALLE NEDERLANDERS, NIEMAND UITGEZONDERD! BETER VOOR IEDEREEN.

Afgelopen vrijdag 11 september 2020 hebben we in Nieuwspoort in DenHaag de nieuwe politieke beweging Vrij en Sociaal Nederland gepresenteerd (www.vrijensociaal.nl). Inmiddels hebben we al veel enthousiaste reacties mogen ontvangen. Vrij en Sociaal Nederland zal geen traditionele partij zijn met beroepspolitici aan het stuur. Als volksbeweging bestaan wij uit burgers die volksvertegenwoordigers willen zijn. Ondersteund door directe democratie met onze leden en burgers in het land om beslissingen te nemen over grote en kleine thema’s. Op basis van onze 4 leidende principes.

Onze dromen en uitdagingen

We zijn een volksbeweging voor vrijheid en vernieuwing in Nederland. Wij willen een alternatief bieden voor de samenleving van de toekomst! Juist nu, in een tijd van snelle technologische veranderingen is het belangrijk om opnieuw te kijken naar mogelijkheden om onze vrijheid te vergroten, meer directe democratie in te voeren en de samenleving weer terug te geven aan de burger. Bij ons staat de zelfstandige en verantwoordelijke burger centraal. In alles. Dat betekent ook veel voor de burger in het nemen van verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. En het kritisch en zelfstandig denken en handelen. Wij zien dat als een uitdaging, samen!

Onze principes

Door te werken vanuit principes zijn wij continu aan te spreken op onze keuzes en ons beleid, voor onszelf en iedereen in Nederland. Dit is in onze ogen de politiek van morgen! Wij gaan uit van 4 leidende principes;

  • Vrijheid en menselijke maat in een menselijke samenleving  vanuit de principes van eenmenselijke relatie als liefde, vertrouwen in elkaar, vrijheid geborgd in de rechtstaat en interactie vanuit persoonlijke ontwikkeling
  • Politiek voor en door de burger uitgaande van directe democratie en burger participatie welke transparant, dienstbaar en afrekenbaar is
  • Overheid voor de burger vanuit idealisme en ethiek, gezond verstand, helder en zakelijk, praktisch, onderbouwd en transparant
  • Ruimte voor geluk en succes in een zelfsturende samenleving vanuit de zelfstandige & verantwoordelijke burger, initiatief en ondernemerschap, talent en persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap en (levens)ervaring

Standpuntbepaling

Om tot onze standpunten te komen dagen  wij je uit om zelf met onze principes, ons Klavertje Vier, aan de slag te gaan, bijvoorbeeld op het gebied van de Overheid, om tot je standpunt te komen. Duidelijk is dat onze overheid aan een aantal uitgangspunten moet gaan voldoen;

De overheid dient de menselijke maat centraal te stellen dus moet naar de burger toe fysiek en in de dienstverlening. Minder regels en controle, maar de nadruk op het werken vanuit vertrouwen en vrijheid voor de burger. Minder hoofdkantoor, meer naar het veld toe! Wat te denken van overheidswinkels in de steden waar je alles kan regelen?! Transparante en heldere rapportages direct zichtbaar op het raam, in de winkel en op internet?! Tot slot een agendaverschuiving van controle en dwang naar preventie en echte dienstverlening zal direct al leiden tot een compleet andere organisatie en een burger die graag voor deze diensten betaalt. Niet in de winkel per product, maar via een simpele belastingstructuur waarin duidelijk wordt waar het geld naartoe gaat. En uitgegeven wordt door een zuinige overheid!

Spreekt dit je aan?

Als jij net als wij enthousiast bent over Vrij en Sociaal Nederland en deel wil nemen aan deze beweging sluit je dan aan middels onze website op vrijensociaal.nl! Wij zijn de vernieuwing! Niemand uitgezonderd! Vanuit principes, niet vanuit programma’s! Beter voor Iedereen.

Door nieuwe voorwaarden van social media platforms is het lastiger om snel bereik op te bouwen.
Hoe kun je Vrij en Sociaal Nederland helpen?

* Like, maar VOORAL-> DEEL ONZE BERICHTEN OP FACEBOOK
https://www.facebook.com/vrijensociaalnederland
* Nodig mensen uit voor de wekelijkse ZOOM: Donderdag 19:50
Je vindt de ZOOM sessies onder Events op de Facebook pagina
* Volg en retweet ons op Twitter: http://twitter.com/vrijensociaal
* Word lid of doneer via www.vrijensociaal.nl
* Meld je aan als vrijwilliger via www.vrijensociaal.nl

Vrij en Sociaal Nederland

Wij – bezorgde ouders – moeten de politiek in omdat CDA, D66, Groen Links, PvdA en VVD ons al lang niet meer vertegenwoordigen. 

De verantwoordelijkheid voor een beter Nederland voor onze (klein)kinderen ligt bij ons, bij jou, bij ons allemaal. Sluit je aan en word lid, dat is beter voor iedereen.

Wij geloven in:

Een vrije en menselijke samenleving.

Vanuit liefde, vertrouwen en vrijheid in verbondenheid. Interactie vanuit eigen verantwoordelijkheid en geborgd in de rechtstaat.

Politiek voor de burger

De burger centraal en weer aan zet. Via onder andere burgerparticipatie en directe democratie. Een politiek die weer transparant en dienstbaar is en af wil worden gerekend op haar resultaten.

Overheid weer voor de burger

Een dienstbare en transparante overheid. Zuinig en effectief. Praktisch en onderbouwd. Helder en zakelijk.

Ruimte voor geluk en succes

Initiatief en ondernemerschap als onmisbaar deel van een vitale samenleving. Oog voor de waarde van vakmanschap en ervaring. Een samenleving met zelfstandige, verantwoordelijke burgers wiens talent en ontwikkeling we maximaal stimuleren.