Vrij & Sociaal Nederland

Vandaag woensdag, 09 september 2020, treedt Bas Filippini af als oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First om een nieuw en onafhankelijk politiek initiatief te starten:

de partij Vrij & Sociaal Nederland (VSN). Vrijdag 11 september as. om 9.00u zal de partij gelanceerd worden in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Alle media zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Onder het voorzitterschap van Filippini heeft Privacy First zich ontwikkeld tot een invloedrijke mensenrechtenorganisatie met een brede privacy agenda.

De hoofdactiviteiten van Privacy First zijn voorlichting, stille diplomatie, politieke lobby, campagnes, rechtszaken en de organisatie van de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards en Nationale Privacy Conferentie samen met ECP.

Het afgelopen jaar was Privacy First met name actief op de thema’s medische privacy, financiële privacy (PSD2), profiling (SyRI), cameratoezicht (ANPR), surveillance en de diverse Corona-maatregelen en wetgeving.

“Wij danken Bas Filippini voor zijn tomeloze inzet, energie en visie tijdens zijn voorzitterschap bij Privacy First. Wij wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe politieke avontuur”, aldus Privacy First directeur Vincent Böhre.

Bas Filippini zal het voorzitterschap van Privacy First overdragen aan Ancilla van de Leest, die reeds enkele jaren als bestuurslid binnen Privacy First actief is. Van de Leest heeft ruime ervaring in de IT-industrie, de politiek, digitale rechten en het sprekerscircuit.

Vrijdag 11 september wordt op een persconferentie in perscentrum Nieuwspoort tussen 9.00 en 11.00 uur de nieuwe politieke beweging Vrij & Sociaal Nederland, gelanceerd.

Deze partij is het initiatief van drs LTC Filippini, voormalig oprichter en voorzitter van de stichting Privacy First. De heer Filippini zal optreden als partijleider en secretaris van het partij bestuur.

Binnen het bestuur zijn daarnaast mede oprichters mevrouw AJLB Zeven als voorzitter en de heer SM Noordhoek als penningmeester benoemd. Deze brede maatschappelijke middenpartij zal zich richten op een viertal speerpunten;

• Het terugbrengen van de menselijke maat en vrijheid in de samenleving vanuit een sterke rechtstaat

• Het centraal stellen van de burger in het beleid van de overheid

• De burger weer aan zet in de (politieke) besluitvorming middels directe participatie en democratie

• Het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, initiatief en ondernemerschap in de samenleving Vrij & Sociaal Nederland wil met een positieve vernieuwingsagenda weer idealen en perspectief leidend laten zijn in Nederland.

Voor iedereen, niemand uitgezonderd.

Voor een menselijke samenleving in een tijd van technocratische agenda’s.

.

<?php
echo do_shortcode(‘

Slider

?>

ONLINE REGIONAAL

INFORMATIE & NIEUWS PLATFORM

Het RegioTV Tiel Platform is een uniek online nieuws & informatie platform combinatie op regionaal en landelijk niveau.

Het online platform versterkt de verschillende regionale publieke tv, radio, online en omroepen die onderscheidende regionale journalistiek brengen.

Het unieke aan het online nieuws & informatie platform is dat er een online samenwerkingsmogelijkheid wordt aangeboden tussen regionale nieuwsorganisaties, gemeenten, zakelijke markt en andere partijen.

Kenmerk van een online samenwerkingsorganisatie is dat het netwerk niet in formele zin bestuurd wordt. Deelnemers onderschrijven strategische doelen.

.

;

Op basis van distributie en marketing op o.a., de programma’s en op projectmatige basis worden concrete resultaten regionaal en landelijk online gepromoot. Waarbij per regio verschillende nieuwsberichten kunnen worden aangeboden.

Dit betekent dat het vooral gaat om de sturing op de gezamenlijke ‘inzet’ van de betrokken regionale organisaties in het project en de sturing van de gemeenschappelijke online activiteiten.

.

.

Want deze regionale bedrijven zien wat er in de regionale samenleving gebeurt, brengen nieuws, controleren de macht en dragen bij aan een sterkere verbondenheid in de regio.

Het platform i.s.m. de regionale tv- en radio omroepen zet zich ervoor in om met hun publieke media-aanbod een beter, groter en breder publiek te bereiken, naast meer advertentie mogelijkheden.

.

.

Het gezamenlijke regionale aanbod op het RegioTV Tiel Platform vormt het uitgangspunt voor deze overzichtelijke regionale & landelijke nieuwscyclus.

DEFINITIE NIEUWS

Regionaal Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat.

Nieuws kan echter ook betrekking hebben op een ‘inlichting’ uit het verleden die niet eerder als zodanig is ontsloten voor een brede kring van belangstellenden.

.

.

Het kan gaan om een onthulling van feiten die velen interessant vinden en bijvoorbeeld om publiciteit die is veroorzaakt door een informatielek.

Het medium dat een nieuwsbericht als eerste in een verspreidingsgebied of bij een publiek presenteert heeft de primeur.

Om hun eigen trots daarover te benadrukken voorzien bepaalde redacties het dan van het labelexclusief. Nieuws wordt gepresenteerd in de vorm van redactioneletekst (zoals teletekst), een grafiek, een nieuwsfoto, via video of film of gesproken woord.

In een krant of tijdschrift staat nieuws meestal vooraan gegroepeerd en wordt het gescheiden gepresenteerd van het commentaar en de achtergronden bij het nieuws.

Met de uitdrukking het nieuws doelen we vaak op het radionieuws of het tv-journaal.